- FR 08.02.2019 Malasaners - SA 23.02.2019 PADDLECELL - SA 30.03.2019 LA PALOMA PREACHERS - SA 13.04.2019 Moonlight Fiction - SA 27.04.2019 Medley Crüe - DI 30.04.2019 BANDOXX - SA 04.05.2019 Overback - SA 01.06.2019 ILONA LUDWIG BAND - SA 15.06.2019 Aljosha KonterSnapshots

Der Billiard-Raumwww.wz-newsline.de/lokales/wuppertal/stadtleben